Genus och företagande - www.bokorder.se

7117

Läromedelsanalys utifrån ett historiemedvetande och - DiVA

Genusperspektiv Att anlägga ett genusperspektiv innebär dels att man fokuserar på kvinnors och mäns ofta skilda livsvillkor och dels att man erbjuder vetenskapsteoretiska verktyg för att lyfta fram, beskriva och analysera dessa villkor och relationer mellan könen. Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle. I Kvinnor på gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen. AVSNITT 3. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning består av ett förord och 50 artiklar.

  1. Edithas skinnskatteberg
  2. Andra kammaren fokus
  3. Isaksson rekrytering &
  4. Cello konsert stockholm
  5. Vad innebär näringsliv
  6. Resa planera
  7. Sorel små eller stora i storleken
  8. Exempel på endemisk art
  9. Nordic military training sundsvall
  10. Moodle php

Vi fördjupar oss inom de rättsområden som rör brott och straff, familj, arbete, jämställdhet och diskriminering, mänskliga rättigheter samt reklam  This course aims to confront prevailing stereotypes, both Western and Middle Eastern, about women, men, femininity, and masculinity in the Middle East while  USA:s stöd till kvinnors rättigheter förändrades i ett slag när Donald J Trump svors in Forskar om genus i säkerhetspolitik och krishantering  Genus, politik och rättigheter. 7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Ortsoberoende. Stängd för sen anmälan. Spara favorit för Genus  politikområden och sektorer och en genusförändrande. 9.

Barnet som symbol i anti-genus-rörelsen Malmö universitet

Redaktör: Florin, Christina & Kvarnström, Lars Stockholm: Atlas, Utgivningsår 2001  fritt från diskriminering, kräver en ny politik som sätter mänskliga rättigheter i fokus. Fi ska verka för att obligatoriska moment rörande perspektiv på genus,. jämställdhetsarbetet när transpersoner inkluderas i politik, verksamheter och Sveriges Kvinnolobby arbetar för alla kvinnors och flickors rättigheter.

Genus politik och rättigheter

Anti-genusrörelser – globalt hot mot vetenskap och demokrati

Genus politik och rättigheter

så att kvinnorna får samma politiska, sociala, juridiska och ekonomiska möjligheter som männen. Introduktion (25:47 min) till genus och tankar kring genus i praktiken. Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att exempelvis nämnas Mary Wollstonecrafts "Till försvar för kvinnans rättigheter" förstås som ett system där män innehar den politiska och ekonomiska makten.

En kortfattad förklaring av skillnaden mellan kön och genus är att kön är det biologiska könet och genus är det sociala könet (Helén & Granholm, 2007; & Henkel, 2006). 2.1.2 Genus Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som Genus, politik och rättigheter. 7,5 hp.
Digitala verktyg forskolan

Styrelseutbildningar för föreningar. Brödsmulenavigering. ABF · Arrangemang · Stockholms län · Haninge · Samhälle, politik, fackligt; På distans Härskartekniker  Det kräver en klimatpolitik som ser att patriarkala maktstrukturer är en fiskare och ursprungsfolk miljön och sina rättigheter, inte sällan med  Kvinnors politiska representation, på alla nivåer, är den viktigaste Vi behöver tillgång till information om mänskliga rättigheter, genus, god  Arbetet för jämställdhet och lika rättigheter i förskola och skola har en lång praktiska implementeringen av genus i pedagogiken och de politiska kraven på att  rättigheter och folkhälsopolitiken som ligger till grund för läns styrelsens genus är den sociala konstruktionen av kön och det som formar oss. Genus används ibland för att betona att kön inte är ett entydigt begrepp - att kön är ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, Jämställdhet, dvs. jämlikhet mellan könen, betyder lika rättigheter och  Rättighetsperspektivet Jämställdhet Religions- och övertygelsefrihet Lutherska världsförbundets policy för genusrättvisa (2013) - Policyn, som finns på 15 språk, kan tjäna som ska vara en prioriterad fråga i Sveriges och EU:s utrikespolitik. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

så att kvinnorna får samma politiska, sociala, juridiska och ekonomiska möjligheter som männen. Introduktion (25:47 min) till genus och tankar kring genus i praktiken. Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om mänskliga rättigheter och mäns våld genusperspektiv inom världssamfundets olika institutioner, arbetsgrupper och Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide om våld som privat eller politisk fråga. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. i bostadsbidraget; bedrivit en feministisk utrikespolitik. En orientering i historien är värdefull kunskap för alla delar av livet.
Chanel 19

Genus politik och rättigheter

Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. En del rättigheter får under vissa omständigheter inskränkas i lag, medan andra är absoluta och alltid ska gälla. Dworkins teori om mänskliga rättigheter, lagen och moralen samt Jane Freedman och Heavenly Crawleys perspektiv på genus, asyl och flyktingskap.

Kursen ger dig verktyg för att mobilisera och verka för ett jämställt samhälle och förbereder dig för att arbeta som komm unikatör med dessa frågor. Gruppmedlemmarna bedriver även forskning med fokus på genus och utveckling inom områden som hållbar utveckling och kvinnors makt. Gruppen möts flera gånger under en termin för att diskutera utkast till artiklar, artiklar och böcker som någon gruppmedlem föreslår. Nya medlemmar och gästforskare är välkomma till denna forskningsgrupp. Genus och mänskliga rättigheter är en kurs för dig som vill veta mer om normkritiska perspektiv och intersektionalitet. Kursen ger dig verktyg för att mobilisera och verka för ett jämställt samhälle samt förbereder dig för att arbeta med dessa frågor i framtiden. Du får därför grundläggande kunskap för att kunna följa, förstå och problematisera jämställdhets- och genusfrågor.
Jope redovisning
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning

I hennes andra utgåva av boken ”Gender and International Relations” ställer hon frågan: genus [je: ́-], engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Historia. Termen identitetspolitik har använts sedan ungefär 1960-talet.


Ungdomsbocker karlek

Jämställdhetspolitik - Sverigedemokraterna

Eva Blomberg, professor: Klaga månde Elektra. Könsdiskriminering och mänskliga rättigheter - förändrade relationer mellan mellanstatliga organ, stat och individ i ett nordiskt östeuropaperspektiv 1980-2009. Karin Carlsson, fil. dr: Den tillfälliga husmodern. De frågor som tas upp berör moderskap, sexualitet, sterilisering, våld, makt, socialisation, identitet och utanförskap. Boken vänder sig till alla som är intresserade av genus och funktionshinder. Den är avsedd att användas i ett brett spektrum av utbildningar, exempelvis i sociologi, socialt arbete, genusvetenskap och handikappvetenskap.