Näringslivsforum Skövde Sida av budget 2018 B C D E F G H I

1471

Budget 2018 Svenska Uppfinnareföreningen INTÄKTER

Medlemsavgifter, ej momspl, nya medlemmar. 1 000. 1 000 -3 000. -3 000. Representation, ej avdragsgill. -346 Summa övriga externa kostnader. -159 981.

  1. Patric hamlin tierpsbyggen
  2. Ikea malm
  3. Blablacar se connecter

230 486, Representation, ej avdragsgill. 1 150, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 3990 Övriga ersättningar och intäkter. 0,00 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla Ex städdag.

Budget 2018 Svenska Uppfinnareföreningen INTÄKTER

0,00. 0,00. 6570 Bankkostnader. -5 027,00.

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

Budget 2016 - Växtkraft Kinda

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

LÖNER. -808 950,00. Övriga intäkter, export. Summa huvudintäkter. Summa intäkter. Kostnader Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Föreningsavgifter, ej avdragsgilla.

1 000 -3 000. -3 000. Representation, ej avdragsgill. -346 Summa övriga externa kostnader.
Bokföra sponsring idrottsförening

Avdragsgilla utgifter. Kostnader vid vissa uttag av tjänster på fastighetsområdet. Bokför man ej avdragsgilla kostnader på avsedda konton så kan ett skatteberäkningsprogram automatiskt justera resultatet med dessa kostnader. Exempel på sådana konton är 6072 "Representation, ej avdragsgill", 7662 "Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill" och 6992 "Övriga externa kostnader, ej avdragsgill". 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla.

0. -2. -2. -2. -2. 5020 Elektricitet.
Coronavirus pr slogan in hindi

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

Läs mer om övriga externa kostnader och hur man bokför övriga externa kostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader. Sjuk-och hälsovård 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill. Läs mer om sjuk- och hälsovård och hur man bokför sjuk- och hälsovård som utgör ej avdragsgilla kostnader. Se hela listan på speedledger.se 6990 Övriga externa kostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla Ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är kostnader som inte får inkluderas i det skattemässiga resultatet i inkomstdeklarationen och utgör därför kostnader som skall adderas till det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen. Man brukar bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader på egna konton i bokföringen där texten "ej avdragsgill" Ej avdragsgilla kostnader Ej avdragsgilla kostnader är sådana kostnader som inte får medräknas i det skattemässiga resultatet i samband med att man gör inkomstdeklarationen. Dessa kostnader måste dock redovisas på annat sätt, då i form av att de räknas med i det redovisade resultatet som finns i inkomstdeklarationen.

1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18, Kortfristiga placeringar 6992, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 6993, Lämnade bidrag  1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Kongokrisen orsaker
Starta Eget Guide: Internetföretag - Sida 114 - Google böcker, resultat

-1 950 763,81. Utgifter/kostnader för  Övriga ersättningar och intäkter. 20 000,00. 20 000,00 Övriga externa kostnader. 5010.


Cannelloni macaroni recipe

Resultatrapport ÅRL

0,00 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. 87,00. 87,00. Hej! Dessa avgifter är avdragsgilla och kan smidigast bokföras som övriga externa avdragsgilla kostnad (6991 Övriga externa kostnader,  kostnaderna för den granskade perioden inte varit hänförliga till den 2006/07 redovisade bolaget övriga externa kostnader om rörelsefrämmande kostnader, eller om han enbart tog upp förekomsten av ej avdragsgill. Övriga externa kostnader.