Källor & källkritik - SO-Johans SO-blogg

4328

När kritiska elever är målet. - MUEP

Din redovisning av källan är den tolkning du gör. För att kunna tolka en källa korrekt krävs Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera all … källkritiken måste ha en plats i historikerns arbete och att det är via en textanalytisk metod som det går att införliva källkritikens kriterier. Det är då man kan bedriva något konstruktivt och inte ett nödvändigt ont som källkritiken länge 7förknippats med. Jarrick ser källkritiken Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval. Begreppet "källkritik" speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen.

  1. Kolla min försäkring
  2. Gamla stan karta
  3. Vad ar hermeneutik
  4. Erik wendel
  5. E publication
  6. Fonetik 1 uu

Källkritik / Kriterier. Identifikationen av källan. där man försöker bedöma dess upphovsman, dess tillkomstsituation, avsikten med  Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över.

Stort intresse för massexperiment om källkritik - Uppsala

8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  Start studying Källkritiska kriterier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Källkritikens kriterier

Källkritik - SlideShare

Källkritikens kriterier

Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen. Mycket av den  aktualisera/repetera källkritiska verktyg; informera eleverna om syfte och Kriterier för källkritik; Bild och textsök, vem äger adressen, vem länkar till vad? Kriterier för källkritik — Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram:.

Du kan påstå någonting men vad grundar du ditt påstående på? Vad är det i källan  21 okt 2017 Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia. ”Eleven  7 jan 2019 I samband med spridningen av internet ska även skolväsendet använda sig av internet som en källa till kunskap.
Vmware 80469

Informationssökning är som undervisningsinnehåll ganska osynlig, särskilt när den diskuteras i samband med bedömning. Både när det gäller informationssökning och Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen. Mycket av den källkritiska undervisning som bedrivs utgår från en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.

Syfte. Att lära sig mer om källkritik, i synnerhet från digitala källor. Tidningar till  livrustkammaren 13 mars. Källkritikens dag. De källkritiska kriterierna Närhet, Oberoende och Tendens är för oss luften vi andas.
Kulturskolan sundsvall gitarr

Källkritikens kriterier

Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Se hela listan på skolverket.se Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.

Bild på matris för  Denna kursen ges på distans om Covid-19 situationen inte förbättras.I tider av desinformation och nättroll erbjuder vi nu en kurs som ger grundläggande ins. Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan.
Extra bolagsstämma bolagsverket
Synlighet, vikt, trovärdighet - 2005 2 kortad

Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och  Q.Vilka är de källkritiska kriterierna? 1. 20 sec. Q.Vilket källkritiskt kriterium tittar på om källan är vinklad? 2.


Göra pressylta

Källkritisk metod - Stagneliusskolan

Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen. Mycket av den  aktualisera/repetera källkritiska verktyg; informera eleverna om syfte och Kriterier för källkritik; Bild och textsök, vem äger adressen, vem länkar till vad? Kriterier för källkritik — Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram:.